less than 1 minute read

Åpne data er svært viktige for digital innovasjon. Ved å svare på spørreundersøkelsen vil du hjelpe SINTEF med å kartlegge hva som hemmer og fremmer bruk av åpne data. Resultatene skal bl.a. brukes til å gi råd til de som publiserer åpne data. Lenke til spørreundersøkelsen:

Norsk version

Open data is very important for digital innovation. By replying to our survey, you will help us find out more about barriers and enablers for using open data. The results will e.g. be used to give advice to publishers of open data. Link to the survey:

English version

Updated: